Dierenparadijs Tilman

– SINDS 1976 –

Privacybeleid Dierenparadijs Tilman

VERZAMELING PERSOONSGEGEVENS

Dierenparadijs Tilman kan persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Dierenparadijs Tilman.

Dierenparadijs Tilman kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Voor- en achternaam
E-mailadres & Telefoonnummer

Jouw gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: Contact met je opnemen

 

BEWAARTERMIJN & INZAGE

Zodra je je dienstverlening bij ons eindigt, dan bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.

Je hebt het recht om inzage van de gegevens die wij van jou hebben, nadat je dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via info@dierenparadijstilman.nl. Dierenparadijs Tilman zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

DELEN MET ANDEREN

Dierenparadijs Tilman verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

BEVEILIGEN

Dierenparadijs Tilman neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Dierenparadijs Tilman verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dierenparadijs Tilman op via info@dierenparadijstilman.nl.

Dierenparadijs Tilman is als volgt te bereiken:

Adres: Oude molenstraat 61 9401 DB Assen
Telefoon: 0592-317734
E-mailadres: info@dierenparadijstilman.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 68763999